Diagnozowanie nowotworów skóryNowotwór złośliwy skóry charakteryzuje się tym, że bardzo często dochodzi do jego przerzutów na inne części ciała. Największe szanse na wyleczenie istnieją wtedy, gdy zostanie on zdiagnozowany we wczesnej fazie. Dlatego też jeszcze raz warto pokreślić jak istotne jest, aby z każdą wątpliwością odnośnie zmian na skórze udać się do lekarza.

Jeżeli lekarz stwierdzi, że istnieje możliwość, iż mamy do czynienia z czerniakiem, zleci badanie histopatologiczne. W badaniu tym, w przypadku czerniaka, należy wyciąć całe znamię. Nie dopuszczalne jest pobieranie tylko jego części, ponieważ naruszyło by to jego strukturę, przez co zwiększyłoby prawdopodobieństwo przerzutów.

Ponadto, po wycięciu zmiany skórnej, która może być nowotworem złośliwym, wykonuje się badanie ultrasonograficzne, czyli USG węzłów chłonnych, które znajdują się najbliżej zmiany chorobowej. Najważniejszy z węzłów chłonnych jest tak zwany węzeł wartowniczy. Jest to węzeł chłonny, który znajduje się najbliżej znamiona. Stąd też jest najbardziej narażony na przerzuty. Sprawdza się go za pomocą badania limfoscyntygraficznego.Diagnoza czerniaka

Jeżeli badania wykażą, iż doszło do przerzutów do układu chłonnego, lub przynajmniej do węzła wartowniczego, należy wyciąć cały najbliższy obszar układu chłonnego. Czasami pomija się jednak tę czynność, jeżeli przerzuty są niewielkich rozmiarów. Niektórzy lekarze jednak, niezależnie od tego jak duże są przerzuty, profilaktycznie zawsze zalecają całkowite wycięcie pobliskich węzłów chłonnych.