Najważniejsze, jeśli chodzi o nowotwór złośliwy skóry, jest jego wycięcie. Tak więc podstawą leczenia jest tu terapia chirurgiczna. Leczenie czerniaka wymaga wycięcia także marginesu zdrowej skóry. Lekarz musi mieć po prostu pewność, że usunął wszystkie komórki nowotworowe.

Ponadto, jeżeli powiększone są węzły chłonne, lub w badaniach okazało się, że są w nich przerzuty, je także należy usunąć.

Leczenie czerniaka

W niektórych przypadkach, szczególnie, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do przerzutów czerniaka na odleglejsze fragmenty skóry, onkolog decyduje się na zastosowanie chemioterapii. Jednak zwykle nie jest to tradycyjna chemioterapia, lecz izolowana kończynowa perfuzyjna. Różni się ona tym, że leki przeciwnowotworowe nie krążą po całym organizmie, a jedynie w kończynie, na której wystąpiła zmiana chorobowa.

Dodatkowo po operacji często uzupełniająco stosuje się radioterapię. Także w przypadku, gdy z jakiś przyczyn nie można przeprowadzić operacji, w zamian stosuje się radioterapię. Czasami ludzie nie zgadzają się na chirurgiczne usunięcie czerniaka, lub jest ono nie możliwe ze względu na jego lokalizację. Należy jednak mieć na uwadze, że radioterapia nie jest tak skuteczna jak operacja chirurgiczna.

Więcej o sposobach leczenia czerniaka można przeczytać na http://www.zwrotnikraka.pl/leczenie-czerniaka-skory-raka/